Πρόγραμμα Pro Players

Σε αυτή την εκπαίδευση αναζητείται η υψηλή ποιότητα των βασικών τεχνικών και η ανάπτυξη της τεχνικής αντισφαίρισης. Τα λάθη που έγιναν σε αυτό το τμήμα δύσκολα θα αντισταθμιστούν αργότερα.

Προηγμένη εκπαίδευση 1

Όλες οι τεχνικές διάτρησης πρέπει να είναι διαθέσιμες στη βασική μορφή του τεμαχίου διπλής όψεως, της μπάλας, της μπάλας πεταλούδας, των 2 τύπων κρούσης κλπ. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία στην εκπαίδευση του συντονισμού, της αντίδρασης και της συχνότητας.

Προηγμένη εκπαίδευση 2

Η τακτική εκπαίδευση κερδίζει εξαιτίας της τακτικής τελειότητας. Επιπλέον στοχεύουμε στην αύξηση της δύναμης και της σωματικής αντοχής.