ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΔΑΚΗΣ

Fitness & Tennis Coach

Training Partnerships are most successful if they are long-term and high-intensity. In this way, both sides can drive and support the successful realization of their visions.

25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο τένις